ترانشه چیست؟

ترانشه چیست؟

ترانشه به فرورفتگی‌های مصنوعی یا طبیعی در سطح زمین گفته می‌شود که ژرفای آن‌ها از پهنای شان بیشتر و پهنای آن‌ها از درازایشان بسیار کمتر است.

  • به وجود اختلاف ارتفاع زیاد در مقطع کوچک عرضی را ترانشه میگویند.
  • در زمان خاکبرداری به دیوارهای قایم ترانشه و به دیوارهای افقی برم میگویند.
  • در جاهای که تراکم منحنی میزان ها زیاد باشد نشان دهنده ترانشه طبیعی می باشد.
  • از محل ترانشه های تند منحنی میزان گذر نمی کند و با محدوده مشخص می شوند.
  • هرگاه برای ایجاد بستر راه نیاز به حفاری از سطح طبیعی زمین با شیب مناسب باشد به قسمت حفاری شده ترانشه یا trench گویند.
  • پله هایی که بین ترانشه ها ایجاد میشود را برم – Berm میگویند، که وقتی ارتفاع دیواره ترانشه از 8 متر بیشتر بشه برای حفظ پایداری شیروانی ترانشه اجرا میشه.

اطلاعاتی درباره ترانشه

ترانشه ها دارای عمق بسیاری هستند و عمق آن ها از بیشتر میباشد و این نشان دهنده عمق زیاد ترانشه میباشد اما عرض این ترانشه ها از طولشان بیشتر است و میتوان به عبارت دیگر ترانشه ها را جوی های عمیقی بدانیم.

ترانشه ها به دو صورت طبیعی و مصنوعی هستند. ترانشه های طبیعی را میتوانیم در کف اقیانوس ها که عمق بسیار دارند مشاهده کرد و همچنین در خشکی نیز میتوان شاهد ترانشه بود که ممکن است به شکل دره به وجود آید.

این نکته را درباره ترانشه طبیعی بدانید که مکان هایی که منحنی تر زیاد باشد به این معنی است که نشان دهنده ترانشه طبیعی می باشد همچنین ترانشه های مصنوعی هم وجود دارد که این ترانشه های مصنوعی با اهدافی مانند: ایجاد استحکامات نظامی، انتقال اب برای ابیاری کشاورزی حتی ترانشه ها برای اهداف زیست محیطی هم استفاده میشود و اهدافی مثل برای کاهش آلودگی های بصری خطوط برق و تلفن و گاز نیز در دل زمین ترانشه حفر میکنند.

همچنین حفر ترانشه در زمین به اکتشافات معدنی هم کمک میکند و این گزینه مناسبی برای کاشفان معدن میباشد همچنین ترانشه ها در باستان شناسی هم کمک زیادی میکنند و این از فایده های ترانشه ها میباشد.

پله هایی که بین ترانشه ایجاد میشود برم نامیده میشود و هنگامی که قسمت ارتفاع در دیواره ترانشه به بیش از هشت متر برسد و برای محافظت از پایداری شیروانی ترانشه اجرا میشود برای بهتر متوجه شدن تفاوت برم و ترانشه بهتر است که به این صورت بگوییم که به دیوارهای قائم ترانشه و به دیوارهای افقی برم گفته میشود و آگاهی این موضوع تفاوت برم و ترانشه را برما مشخص میکند.

ساخت دیوار حائل برای جلوگیری از ترانشه

یکی از استفاده های دیوار حائل برای جلوگیری از ترانشه خاکی است. حتما پیش آمده که در جاده های کوهستانی دیواره هایی را می بینید که برای جلوگیری از ریزش کوه و یا ترانشه ساخته اند، این ها همان دیوار حائل هستند که با استفاده از قطعات بتنی و پیش ساخته ایجاد می شوند.

مهاربندی ترانشه های خاکی به وسیله شیب دار کردن

هنگام گودبرداری از خاک پایداری از خاک به خطر می افتد یکی از روش پایدار نگه داشتن خاک در هنگام گودبرداری برداشت خاک به صورت شیبدار میباشد این روش پایداری خاک را حفظ میکند و در خاک برداری های با حجم و وسعت بالا این نوع مهاربندی خاک بخاطر صرفه اقتصادی بهتر می باشد و گزینه مناسبی می باشد البته به این نکته توجه شود زمانی میتوانیم این نوع خاک برداری را در پروژه های شهری انجام دهیم بتوانیم شیب را با توجه به فواصل املاک اجرا شود و همینطور اب زیرزمینی که به شیب وارد میشود کم باشد و یا اینکه کنترل شود. امکان پذیر بودن یا نبودن این نوع خاکبرداری وابسته به یک سری شرایط میباشد شرایطی مثل: میزان عمق خاک، نوع خاک، میزان رطوبت خاک، فشارهای سربار خاک، زاویه شیب خاکبرداری، میزان هوازدگی خاک و چنین عواملی بستگی دارد برای بهبود پایداری شیب میتوانیم از روش های مکمل هم استفاده کنیم.
یکی از نکات بسیار مهم خاکبرداری نوع خاک و رطوبت خاک میباشد.

سازه نگهبان

برای خیلی از پروژه های ساختمانی احتیاج به خاکبرداری می باشد و خاکبرداری موضوع بسیار مهمی میباشد و از ان مهم تر چگونگی انجام خاکبرداری میباشد که بسیار مهم است که چگونه انجام شود بهتر است بدانید که در اکثر پروژه های ساختمانی خاکبرداری به صورتی انجام میشود که دیواره های ان قائم یا اینکه نزدیک به قائم باشد زیرا قائم بودن نکته مهمی میباشد و اهمیت این نکته به دلیل این است که فشار جانبی که بر این دیواره یا به عبارتی به این جداره ها وارد می شود ناشی از رانش خاک بر اثر وزن خود آن میباشد و همینطور سربارهای احتمالی وجود دارد که روی خاک کنار گود میباشد که باید دقت شود که این سر بارها شامل ساختمان مجاور ,بارهای ناشی از بهره برداری از معابر مجاور و خاک بالاتر از تراز افقی لبه ی گود و مواردی به این صورت وجود دارد با این تفاسیر و توضیحات متوجه خواهیم شد که برای جلوگیری از ریزش ترانشه و ضرر و تبعات منفی این خاکبرداری سازه های موقتی را برای مهار این موارد و ضررها استفاده میکنند که به این سازه های موقتی سازه های نگهبان گفته می شود هدف های اصلی سازه های نگهبان را بخواهیم تفسیر کنیم میتوانیم بگوییم:

اولین هدف حفظ جان انسان های چه خارج و چه داخل گود میباشد دومین هدف موردنظر حفظ اموال چه داخل و خارج گود و هدف نهایی و اخر فراهم وردن شرایط امن و سالم برای اجرای کار

این موضوع مورد بحث یعنی گودبرداری و سازه های نگهبان بحث بسیار گسترده و پیچیده ایی در عمران میباشد و نیاز به مطالعات در سح های مختلفی دارد سطح هایی مثل ژئوتکنیکی,سازه ایی,مواد و مصالح,تکنولوژی ,اجرایی,اقتصادی و اجتماعی دارد و با این گستردگی فراوان درباره مطالعه در سطح های مختلف میتوان چنین نتیجه گرفت که انتخاب روش مناسب بستگی به شرایط دارد و در شرایط گوناگون نتیجه گوناگونی دارد و میتواند در شرایط مختلف به صورت گوناگونی باشد.

admin1ttb
ارسال دیدگاه